2016. már 23.

Csak enni és beszélgetni

írta: Orosz Gábor Viktor
Csak enni és beszélgetni

vanishing-borders-still-1.jpg

A keresztény antropológia valójában két lényeges dologgal foglalkozik. Egyrészt az emberi természet sajátosságaival, másrészt az ember istenképűségével, amely létét előremozdítja és az isteni jövő állandó kifejezőjeként érinthetetlen és kisajátíthatatlan méltóságot ajándékoz neki. E kettősség ismeretében

az ember a föld és a menny, a tudományos ismeretek és az ésszel megragadhatatlan misztérium, a múlt és a jövő között van jelen.

A teremtéstörténetben a por és a termőföld nyilvánvaló azonosságot fejeznek ki a fizikai, teremtett és véges valósággal: a porból formált és teljes mértékben a földtől és megművelésétől (kultúra) függ az ember élete. Nem csupán a zöldségek és a gyümölcsök teremnek meg a termőföldben, hanem például a tej és a hús is a növényeket feldolgozó emésztési folyamat útján jön létre. A modern biológia rámutatott az élet negatív entrópia szerinti működésére. A táplálkozásra tekinthetünk olyan egyszerű szimbólumként, amely az élőlények világra való nyitottságát jeleníti meg.

Csak abban az esetben képes életben maradni egy élőlény, amennyiben energiát és anyagot cserél környezetével és ez az energia „átáramlik rajta”.

A „por” a teremtéstörténet szerint azonban nincs önmagában, hanem hozzáadódik Isten lehelete és csak ezután válik az ember élőlénnyé. Ez a lehelet a legtöbb ókori nyelvben megfelel a szélnek: a szanszkrit „atman-nak”, a kínai „csí-nek”, a görög „pneumának” és a héber „ruach-nak”. Kifejezik azt az alapvető emberi tapasztalatot, hogy amikor a gyermek világra jön, akkor anyaméhen kívüli élete a lélegzéssel kezdődik („lélekzet-vétel”) és ha egy ember meghal, akkor leáll a légzése.

A lélegzés az élethez tartozik, szinte észrevétlenül van jelen, de feltétele nem csupán az életben maradásnak, hanem a kommunikáció alapvető formájának – a beszédnek is.

Az ember megszólítható és megszólító, mert nyitott és ráutalt környezetére.

 

Abstract: Nutrition can be considered as a simple symbol that represents the openness of the living creatures in the world.

Abstrakt: Ernährung kann als einfaches Symbol, das die Offenheit der Lebewesen in der Welt darstellt, berücksichtigt werden.

Fotó: http://www.vanishingbordersfilm.com

Szólj hozzá

kommunikáció étel kapcsolat lélek ital por entrópia anyagcsere termőföld lélegzet társalgás csí pneuma